|
|
|
|

Pálos történelem

Diósgyőr, a Pálosok és a kolostor

A vártól mintegy másfél kilométerre, a hajdani Majlád faluban a Krisztus Szent Teste tiszteletére felszentelt pálos kolostort 1304-ben alapította Ákos nembeli Ernye fia István nádor. A nádor haláláig támogatta is a kolostort, ahol kódexmásoló műhely is működött; a misekönyvet, melyet az avasi templom részére készített egy bizonyos László mester, ma az egri levéltár őrzi.

 

Itt alakult ki a pálosok gazdag kultúrája, a Baráthegyen:

  • elsősorban a malomipar,
  • a gyümölcstermesztés,
  • a haltenyésztés meghonosítására és fejlesztésére törekedtek.

Ebben a megyében épült a legtöbb pálos létesítmény.

Az 1526-ban elpusztult kolostort 1742-re építették újjá, majd 1786-ban, a rend feloszlatásakor ismét szétdúlták.

Az ásatások a barokk rendház alatt nagyjából azonos alaprajzú középkori rendház alapjait találták meg. Feltárták a kápolna sokszögű, támpilléres, keletelt szentélyzáródását, valamint a csontházat.

 

Virtuart Kft.