|
|
|
|

Akkreditált foglalkoztatás

Ez a foglalkoztatási forma előre meghatározott idejű foglalkoztatás mellett, iskolarendszeren kívüli szakképesítést is biztosítva segíti a fogyatékos személyek munkatapasztalat-szerzését. Ez a foglalkoztatási forma akkreditációs tanúsítvány meglétével valósul meg, melyben biztosítjuk, hogy a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében saját székhelyükön és telephelyükön kisegítő munkakörökben dolgozhasson. Az akkreditált foglalkoztatási forma keretében végezhető tevékenységek: konyha, térkőgyártó műhely, dróthálófonó műhely, asztalosműhely, betonoszlop gyártó műhely.

Virtuart Kft.